MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
Washington’s better
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
the hardest choice
Syrup Pancakes
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
big shaq cat
big shaq cat
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
The Virginia Plan
MEME
MEME
For social studies project (don't worry about it)
MEME
MEME
MEME
U A Unicorn?
U A Unicorn?
MEME
MEME
MEME
Uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
bye bye best friend
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
save kakapo
live on kakapo
MEME
MEME